Aktivity v oblasti inžinierstva a dizajnu

 • Navrhovanie vlastných technických riešení
 • Navrhovanie funkčných časti jednoúčelových strojov ,dopravníkov
 • Statické a dynamické výpočty
 • Kapacitné výpočty podľa zadania zákazníka
 • Komunikácia s prideleným zákazníkom
 • Príprava technickej dokumentácie a výrobných výkresov
 • Samostatné vykonávanie kompletných dizajnérskych, vývojových prác a 2D/3D modelovanie
 • Vylepšovanie procesov so zameraním na skrátenie času
 • Vytváranie návodov na obsluhu podľa ISO Noriem

Aktivity výroby

 • Prototypová výroba jednoúčelových strojov a zariadení
 • Výrobné a testovacie prípravky
 • Zábranné systémy pre ochranu VIP priestorov
 • Obrábanie frézovaním a sústružením
 • Sériová výroba strojných súčiastok
 • Výroba a montáž oceľových konštrukcií
 • Zámočníctvo a kovoobrábacie práce
 • Delenie materiálu
 • Zváranie v atmosfére CO 2,Elektródou
 • Ohýbanie materiálu
 • Laserové delenie materiálu